Tag Archives: mực in chuyển nhiệt

Decal nhiệt Multitherm Plus
Giấy decal cảm nhiệt trực tiếp hay decal nhiệt Multitherm Plus là loại decal dùng nhiệt từ máy in trực
Decal nhiệt 3G Jet-Opaque
Trên thị trường hiện nay, giấy decal nhiệt 3G Jet-Opaque được sử dụng nhiều trong lĩnh vực decal  vì phù hợp