Tag Archives: giấy decal nhiệt

Decal nhiệt 3G Jet-Opaque
Trên thị trường hiện nay, giấy decal nhiệt 3G Jet-Opaque được sử dụng nhiều trong lĩnh vực decal  vì phù hợp