Cài đặt phần mềm cho máy cắt Decal Trung Quốc

03

Phần lớn máy cắt decal Trung Quốc đều hoạt động dựa trên phần mềm Artcut do Trung Quốc sản xuất riêng cho các dòng máy cắt hiện nay. Việc cài đặt phần mềm cho máy khá đơn giản dễ dàng. Các bạn làm theo các bước sau đây:

-Cho CD artcut2005 vào ổ CD-ROM
-Kích đôi vào biểu tượng Artcut trên ổ CD

03

Hiện lên bảng thông báo:

Cài  đặt phần mềm cho máy cắt Decal Trung Quốc

Cài  đặt phần mềm cho máy cắt Decal Trung Quốc

Cài  đặt phần mềm cho máy cắt Decal Trung Quốc 

Cài  đặt phần mềm cho máy cắt Decal Trung Quốc

Cài  đặt phần mềm cho máy cắt Decal Trung Quốc 

Cài  đặt phần mềm cho máy cắt Decal Trung Quốc

Hiện lên bảng thông báo.

Cài  đặt phần mềm cho máy cắt Decal Trung Quốc 

Tới đây Chúng ta bỏ CD thứ 2 vào nhấn OK và chờ vài giây.

Cài  đặt phần mềm cho máy cắt Decal Trung Quốc

Bảng tiếng Hoa hiện lên trong giây lát rồi tắt. Chúng ta đã cài đặt xong phần mềm.

Trả lời